İş

Bakan Nebati, Avrupa Parlamentosu’nda Türkiye’nin ekonomi politikalarını anlattı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, “Yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı, serbest piyasa ilkelerini de gözeten politikalarımızla katma değerli üretimi artırarak Türkiye’yi küresel tedarik zincirlerinde üst sıralara taşıyacağız” dedi. ekonomi.” dedim.

Nebati’nin Brüksel temasları kapsamında Avrupa Parlamentosu (AP) Dış İlişkiler Komisyonu’na özel konuk olarak katıldığı “Küresel Belirsizlik Zamanlarında Yeni Olasılıklar ve Çözümler: Türkiye” Ekonomi“Model” konulu panelde konuştu.

Türkiye’nin AB’ye aday ülke olarak Birlik ile uzun yıllara dayanan ekonomik, siyasi ve sosyal ilişkilerinin olduğunu hatırlatan Nebati, “Özellikle son 5 yılda AB üyelik müzakere sürecimiz ve ilişkilerimizdeki tıkanıklık bir türlü düzelmiyor. Arzuladığımız bir manzara.”AB’ye tam üyelik, Türkiye’nin stratejik dış politika hedefi olmaya devam ediyor. Hem küresel hem de bölgesel düzeyde yaşanan gelişmeler, Türkiye-AB işbirliğinin önemini bir kez daha göstermiştir.”

Türkiye’nin değerine vurgu

Türkiye’nin; Göç konusunda etkin iş birliğine, enerji ve gıda güvenliğine katkılarına ve jeopolitik konumuna bağlı olarak AB’nin güvenliğine somut katkılarına dikkat çeken Nebati, “Salgın ve Rusya-Ukrayna savaşının yarattığı olumsuz şoklar Türkiye’nin özellikle Avrupa için önemini bir kez daha ortaya koymuşlardır.” sözlerini kullandı.

Nebati, Türkiye; Coğrafi konumu, Avrupa’ya yakınlığı, fiziki ve teknolojik altyapısı, genç ve nitelikli iş gücü ve küresel tedarik zincirleri açısından stratejik bir ülke olduğunu vurguladı.

Türkiye’nin AB’ye en fazla katkı sağlayabilecek aday ülke konumunda olduğunu belirten Nebati, AB ile mevcut iş birliğinin gerçek potansiyelinin altında olduğunu kaydetti.

Nebati, “İlişkilerimizin gerçek potansiyelini ortaya çıkarmanın yolu şüphesiz katılım perspektifinin güçlendirilmesinden ve müzakerelerin canlandırılmasından geçiyor. Türkiye’nin tüm engellere rağmen sabırla ve kararlılıkla sürdürdüğü AB’ye tam üyelik sürecinin Türkiye ile teşvik edilmesini bekliyoruz. yapıcı bir yaklaşım ve diyalog mekanizmaları canlandırılacak.” dedi.

Geçen yıl salgının etkileri azalırken Rusya-Ukrayna savaşının küresel ekonomide yeni bir şoka yol açtığına dikkat çeken Nebati, emtia fiyatları yükselirken tedarik zincirlerinde bozulmaların gözlendiğini ve enflasyondaki yüksek seyrin buna neden olduğunu hatırlattı. Merkez bankaları para politikalarını sıkılaştıracak adımlar atacak.

Nebati, söz konusu gelişmeler sonucunda dünyada finansal koşulların sıkılaştığını, küresel risk iştahının azaldığını ve resesyon ihtimalinin arttığını belirtti.

Son dönemde emtia fiyatlarında düşüş yaşandığını ve birçok ülkede enflasyonun zirve yapmasının ardından bir miktar gerileme ölçütünün gözlendiğini belirten Nebati, finansal koşullar iyileşirken önde gelen ekonomilerin resesyon olasılığının azaldığını kaydetti.

Nebati, “Geçen yıl tüm bu zorlu koşullara karşı uygulamaya koyduğumuz Türkiye Ekonomi Modeli, Türkiye’ye özgü faktörleri ve ekonomik dinamikleri dikkate alan heterodoks bir yaklaşım sergiliyor. Yeni küresel ekonominin ortaya koyduğu iç ve dış dinamikler Kovid-19 salgını sırasında ve sonrasında çevre, jeostratejik koşullar, geçmiş deneyimler ve fırsatlar da dahil olmak üzere birçok unsuru dikkate aldık.” şeklinde konuştu.

Bakan Nebati, “Yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı, serbest piyasa ekonomisi ilkelerini de gözeten politikalarımızla katma değerli üretimi artırarak Türkiye’yi küresel tedarik zincirlerinde üst sıralara taşıyacağız.” Ekonominin sürdürülebilir ve sağlıklı büyümesini sağlarken aynı zamanda makroekonomik, finansal ve fiyat istikrarını sağlamayı hedeflediklerini kaydetti.

“Türkiye ekonomisi ne kadar dayanıklı olduğunu gösterdi!

Nureddin Nebati, “Türkiye ekonomisi, küresel ekonomi açısından çok zorlu bir dönemde ne kadar dirençli olduğunu göstermiştir. Türkiye bu süreçte hızlı ve güçlü bir toparlanma yeteneği göstererek olumlu yönden kendisini diğer ülkelerden farklılaştırmıştır.” ifadeleri kullandı.

Türkiye’nin 2022’nin ilk 3 çeyreğinde yüzde 6,2 büyüyerek güçlü ve dengeli büyüme görünümünü sürdürdüğünü ve G20 ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ekonomilerden biri olduğunu vurgulayan Nebati, “Bu ülkelerde sağlam ekonomik temellere sahip olmamız, gelişmeler, uygulanan etkin politikalar ve Aralık 2021’deki uygulama. Geçirdiğimiz Türkiye Ekonomi Modeli etkili oldu.” dedim.

Büyüme potansiyelinin artması açısından önem arz eden makine ve teçhizat yatırımlarında kesintisiz büyüme sürecinin 12 çeyreğe ulaştığına işaret eden Nebati, “Yüksek büyüme performansımızın en değerli bileşenlerinden biri üretim, üretime büyük önem veriyoruz. sanayileşme.” ifadesini kullandı.

“Türkiye Ekonomik Modelimiz ile enflasyonla mücadelede insan odaklı bir yaklaşım sergiliyoruz”

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, “Türkiye Ekonomi Modelimiz ile enflasyonla mücadelede insan odaklı bir yaklaşım sergiliyoruz. Aksine sıkılaştırıcı değil, yatırıma, istihdama, üretime ve ihracata odaklı politikalar uyguladık ve hayata geçirdik.” işsizliği artırabilecek ve ekonomik aktiviteyi yavaşlatabilecek adımlar.” dedi.

Nebati, tüm olumsuz küresel koşullara rağmen Türk modelinin bir yıl gibi kısa bir sürede çıktılarını vermeye başladığını kaydetti.

“Türkiye’de istihdam edilen kişi sayısı, salgın öncesi düzeyin çok üzerinde, tarihsel olarak yüksek bir düzeye ulaştı”

Türkiye’de istihdam edilenlerin büyüme, yatırım ve ihracat artışları sayesinde salgın öncesinin çok üzerinde tarihi bir yüksekliğe ulaştığını belirten Nebati, “Üretimdeki iyileşmenin yanı sıra istihdamda da güçlü bir toparlanma kaydedildi. ve salgın öncesi döneme göre istihdam artışı ABD ve AB’dekinden oldukça yüksekti. bunu izledi.” dedim.

Nebati, söz konusu iyileştirmelere rağmen mevcut seviyelerin yeterli olmadığını, kadınların ve gençlerin işgücü piyasasına erişimini daha da artırmayı hedeflediklerini söyledi.

“Türkiye, salgın öncesine göre ihracat hacmini en hızlı artıran ülkelerden biri oldu”

Türkiye Ekonomi Modeli doğrultusunda yürütülen seçici kredi politikası ve diğer destekleyici adımlarla Türkiye’nin ihracatının artmaya devam ettiğini belirten Nureddin Nebati, “Ticaretimizden gelen güçlü taleple geçen yıl ihracatımızı rekor seviyeye taşıdık. ortaklarımız ve ihracatçılarımızın küresel tedarik zincirlerindeki sorunları salgın döneminde avantaja çevirmiş olmalarıdır.” dedi.

Türkiye’nin salgın öncesine göre ihracat hacmini en hızlı artıran ülkelerden biri olduğunu vurgulayan Nebati, Türkiye’de salgın döneminde küresel ölçekte zarar gören turizm sektörünün de Türkiye’nin üzerinde bir toparlanma oranı gösterdiğini kaydetti. dünya ortalaması.

“Ülkemiz Rusya-Ukrayna savaşına rağmen turizmde tarihi zirveler görüyor”

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, “Üretim ve ihracatta rekorlar kıran ülkemiz, Rusya-Ukrayna savaşına rağmen turizmde tarihi zirveler görüyor. Turizm gelirlerinde altın yılımız olan 2019’u geride bırakacağız.” dedim.

Güçlü ihracat ve turizm gelirlerine rağmen yüksek enerji ve altın ithalatı nedeniyle 2022’de cari açığın arttığına dikkat çeken Nebati, enerji ve altın hariç dengenin 2021’e göre iyileşerek yüksek fazlaya dönüştüğünü söyledi.

“Enflasyonun bu yıl önemli ölçüde düşmesini bekliyoruz”

Nebati, “Enflasyonla birlikte çalışmalarımızda büyümeyi ve istihdamı da gözeten bir duruş sergiliyoruz. Küresel emtia fiyatlarının normalleşmesi ve döviz kurunda KKM’nin de katkısıyla sağlanan istikrarla birlikte yıllık enflasyonda gerilemeye başlayan bu eğilim,” dedi. Kasım ayındaki gerileme Aralık ayında da artarak devam etti.TÜFE enflasyonundaki düşüş eğilimi güçlendi.Bu yıl enflasyonun önemli ölçüde düşmesini bekliyoruz.” dedi.

Tahıl Koridoru’nun önemi

Nureddin Nebati, Türkiye’nin barışçıl müzakere platformlarına ve güvenli tahıl koridorlarının oluşturulmasına katkısına dikkat çekerek, şunları söyledi:

“Cumhurbaşkanımızın bu süreçte yürüttüğü Liderlik Diplomasisi sayesinde Tahıl Koridoru’nun açılmasının ve küresel gıda arz güvenliğinin sağlanmasının etkisini de vurgulamak isterim. Böylece yeterli gıdaya erişim sorunu yaşayan birçok ülkeye değerli kolaylıklar sağladık.” Türkiye’nin kararlı diplomatik çabaları sayesinde 24 Ocak itibarıyla Karadeniz Bölgesi’ne Tahıl Girişimi ile Ukrayna limanlarından yaklaşık 18,5 milyon ton tahıl ve diğer gıda maddesi taşınmıştır.Bu çalışmaların sonuçlarını son dönemde enflasyondaki düşüşte görüyoruz. 2022’de rekor seviyelere ulaşan buğdayın kilo fiyatı, Tahıl Koridoru Anlaşması’nın ardından yüzde 40 arttı.

Nebati, Türk bankalarının güçlü bir sermaye tabanına sahip olduğunu, kredi riski analizlerini sağlıklı bir şekilde yaptıklarını ve bu nedenle operasyonel kalitelerinin yüksek olduğunu belirterek, bankacılık sektörünün sermaye yeterlilik rasyosu yasal asgari oranın çok üzerinde. emsal ülkelere göre üst düzeydedir.

Türkiye’nin kamu maliyesi ve borçluluk açısından da iyi durumda olduğunu vurgulayan Nebati, “Hükümetlerimiz döneminde mali disiplin en önemli önceliklerimizden biri oldu.” dedim.

“2022’de bütçe açığımızın milli gelire oranı gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere göre çok daha düşük” diyen Nebati, 2018’den sonra ilk kez 2022’de faiz dışı fazla vermeyi başardıklarını söyledi.

“Uyguladığımız mali disiplin ve aktif borç yönetimi sonucunda düşük borç yükü seviyelerimizi koruduk”

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, uyguladıkları mali disiplin ve etkin borç yönetimi sonucunda düşük borç yükü seviyelerini sürdürdüklerini belirterek, “AB tanımlı genel yönetim borç stokunun GSYH’ye oranı yüzde 34,8’e geriledi. Bu oran Maastricht kriteri ile uyumlu ve AB ortalamasının çok altında.” dedi.

2022’nin üçüncü çeyreği itibariyle Türkiye’de toplam borcun GSYİH’ya oranının küresel seviyenin çok altında olduğuna işaret eden Nebati, Türkiye’yi eleştiren uzmanların ve siyasetçilerin Türkiye’nin verilerini kendi ülkelerinin verileriyle karşılaştırması gerektiğini vurguladı.

Türk Ekonomi Modeli’nin finansal piyasalara etkisini anlatan Nebati, “Yatırım, istihdam, üretim ve ihracata odaklandığımız Türkiye Ekonomi Modeli çerçevesinde, tüketimi değil üretimi ön planda tutan bir yaklaşımı benimsedik. seçici krediler ile özellikle Döviz Korumalı Mevduat ile TL tasarrufunu teşvik ederek yeni finansal araçlar geliştirerek yatırım ortamını iyileştirmeyi hedefledik.” dedi.

Bu politikaların etkin kullanımı ile dengeli ve sürdürülebilir büyümeyi hedeflediklerini belirten Nebati, “Modelimizi tasarlarken amacımız kapsayıcı bir yaklaşımla istihdamı ve verimliliği artırmak, mevcut süreçlerde fazlalık sağlamak ve istikrarı sağlamaktı. kalıcı bir şekilde fiyat istikrarı.” dedim.

“2022’nin ikinci yarısından itibaren döviz kurlarını istikrara kavuşturduk ve finansal istikrarı güçlendirdik”

Nureddin Nebati, Döviz Korumalı Mevduat ve Katılma Hesabı başta olmak üzere son bir yılda devreye aldıkları enstrümanlarla ters dolarizasyonu sağladıklarını belirterek, “KKM’nin de etkisiyle ve yıl içinde devreye aldığımız makroihtiyati tedbirlerin etkisiyle” dedi. Özellikle 2022’nin ikinci yarısından itibaren döviz kurlarında istikrarı sağladık ve finansal istikrarı güçlendirdik.”

Borsa İstanbul’daki yatırımcı sayısını artırarak yatırımcı tabanını genişlettiklerine işaret eden Nebati, “Son bir yılda dolar bazında en yüksek getiriyi Borsa İstanbul sağladı.” dedim.

Türkiye’nin brüt rezervlerinin de önemli ölçüde arttığına dikkat çeken Nebati, “2021’de 111 milyar dolar olan brüt rezervimiz 2022’de 127 milyar dolara yükseldi. Böylece rezervlerimiz son 8 yılın en yüksek seviyelerinde.” ifadesini kullandı.

Yeni nesil üretimi desteklemek için önemli adımlar atarak makro ekonomideki başarıları taçlandırdıklarını belirten Nebati, “Kısa sürede yerli elektrikli otomobilimiz Togg’un seri üretimi başta olmak üzere elektrikli araçları ülkemizin stratejik hedefi olarak yaygınlaştıracağız. .” dedim.

Çağın en önemli sorunu olan iklim değişikliğini önlemeye yönelik politikaları hayata geçirmenin de öncelikleri olduğunu vurgulayan Nebati, Türkiye’nin Paris Anlaşması’na taraf olduğunu hatırlatarak, gereklilikler doğrultusunda 2053 yılı için net sıfır emisyon hedefini açıkladı. anlaşmanın

Panele AP Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu (KPK) Eşbaşkanı, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, Türkiye’nin AB Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay ve çeşitli siyasi partilerden milletvekilleri katıldı. AP, AB Komitesi yetkilileri, akademisyenler, iş ve diplomatik çevreler.

kumruhaber.com.tr

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
adalar escort
arnavutköy escort
ataşehir escort
avcılar escort
bağcılar escort
bahçelievler escort
bakırköy escort
başakşehir escort
bayrampaşa escort
beşiktaş escort
beykoz escort
beylikdüzü escort
beyoğlu escort
büyükçekmece escort
çatalca escort
çekmeköy escort
esenler escort
esenyurt escort
eyüp escort
fatih escort
gaziosmanpaşa escort
güngören escort
kadıköy escort
kağıthane escort
kartal escort
küçükçekmece escort
maltepe escort
pendik escort
sancaktepe escort
sarıyer escort
şile escort
silivri escort
şişli escort
sultanbeyli escort
sultangazi escort
tuzla escort
ümraniye escort
üsküdar escort
zeytinburnu escort
istanbul escort
betturkey
jojobet
deneme bonusu veren siteler